Přednášky

Výukové programy pro školky, školy, zájmové kroužky, domovy seniorů i širokou veřejnost


Setkání se zvířaty u nás nebo u Vás

Povídání o zvířatech se zvířaty


Seznámíme Vás s druhy zvířat ze skupiny savců, drobných hlodavců a plazů. Motto naší přednášky:

„Pouze pokud dokážeme zvířátku poskytnout dobré podmínky pro jeho život, budeme mít doma spokojené zvíře, které nám přinese radost. To my jsme se rozhodli pro zvíře, nikoli zvíře pro nás. Náš mazlíček se bude mít tak, jak mu to my dokážeme zařídit.“

Budeme se věnovat základním životním návykům jednotlivých zvířat. Nejprve se seznámíme se životem daného druhu v přírodě a podle toho budou děti samy uvažovat o tom, jak vytvořit zvířeti ideální podmínky pro jeho domácí chov.

Setkání se zvířaty u nás nebo u Vás

Savci a drobní hlodavci

Zakrslý králík, morče domácí, křečík džungarský, křeček syrský.

Povídání o těchto zvířatech považuji za nejdůležitější. Jsou to zvířátka, která mají děti většinou doma a naše hovory je navedou na způsob, jak o nich smýšlet a na co se zaměřit, aby se daly dobře pozorovat a aby jim děti mohly vytvořit dobré podmínky pro společný život.

Surikaty:
Účelem je seznámit se se životem těchto jedinečných zvířat. Děti se dozvědí o jejich společenském životě s jeho specifickými pravidly. Po domluvě s vyučujícím se mohou děti potkat s jednou z našich kontaktních surikat. Video z jedné z přenášek ZDE

Plazi

Želva zelenavá, vroubená, pardálí a uhlířská.
Čtyři druhy suchozemských želv ze tří kontinentů; na základě našeho povídání o jednotlivých druzích se děti pokusí umístit dané druhy želv do jejich přirozeného prostředí, na správný kontinent a určit skladbu jejich přirozené potravy.

Krajta královská, had nosatý.
Bude nás zajímat rozdílný způsob života těchto druhů hadů.

Chameleon pardálí.
Půjde o představení ojedinělého způsobu života tohoto vzácného ještěra.


V případě zájmu nás neváhejte nezávazně kontaktovat

    Zvířata, se kterými pracujeme, jsou pod pravidelnou veterinární kontrolou. Nejpozději do tří dnů před návštěvou školního zařízení budeme vyučujícího informovat o zvířeti, se kterým na přednášku do školy přijdeme. Žádáme vyučující, aby informovali rodiče o tom, s jakým druhem zvířete přijdou jejich děti do kontaktu.