Výukové programy u Vás

Výukové programy pro školky, školy, zájmové kroužky, domovy seniorů i širokou veřejnost


Povídání o zvířatech se zvířaty


Školy mohou tyto programy využít jako zpestření volných dnů ve škole nebo jako doplněk výuky přírodopisu, biologie či přímo jako environmentální výchovu v rámci školského vzdělávacího programu.

Povídání o zvířatech se zvířaty jsou setkání nabitá odbornými informacemi, zvířecími historkami, které jsme během našeho soužití se zvířaty zažili, a jsou spojena s ukázkou živých zvířat.

Naše programy přizpůsobujeme zájmu a věku skupin, se kterými se setkáváme. Podívejte se na krátké video z jednoho našeho sezení ZDE

NAŠE VÝUKOVÉ PROGRAMY:

Domácí mazlíček a odchov ohrožených mláďat

Setkání s běžnými domácími mazlíčky, jako jsou například králíci, morčata, křečci, želvy , hadi, chameleoni a agamy. Navíc můžeme exklusivně nabídnout setkání se zvířaty jako jsou surikaty, afričtí ježci i další exotická zvířata, se kterými se do přímého kontaktu běžně nedostanete. Jelikož exotická mláďata máme vždy pouze v dočasné péči, než se budou moci vrátit do své chovné skupiny, záleží na časové náhodě, které zvíře právě dokrmujeme.

Na našich přednáškách klademe důraz na to, aby si lidé uvědomili, že je velmi důležité získat co nejvíce informací o živém jedinci, kterého chtějí přibrat do své domácnosti. Takže moto našich přednášek : „ Pouze pokud dokážeme zvířátku poskytnout dobré podmínky pro jeho život, budeme mít doma spokojené zvíře, které nám přinese radost. To my jsme se rozhodli pro zvíře, nikoli zvíře pro nás. Náš mazlíček se bude mít tak, jak mu to my dokážeme zařídit. „

Teraristika, chov exotických zvířat a soužití s drobnými savci

Během tohoto programu Vás detailně seznámíme s chovem plazů a obojživelníků.

V případě zájmu můžeme tento program rozšířit na drobné savce čeledi promykovitých, jejichž chovatelkou i zvířecí mámou je Lucie Vaňková. Lucie během svého povídání o zvířatech vždy zaujme nejvíce svými osobními zkušenostmi, které nabrala během soužití s nesčetným počtem odmítnutých a odložených mláďat. Mezi její odchovance patří surikaty, mangusty, drápkaté opice, velké kočkovité šelmy, lemuři i vyšší primáti.


V případě zájmu nás neváhejte nezávazně kontaktovat

    Zvířata se kterými pracujeme jsou pod pravidelnou veterinární kontrolou. Nejpozději do 3 dnů před návštěvou školního zařízení, budeme vyučujícího informovat o tom, s jakým zvířetem  na přednášku do školy přijdeme. Žádáme vyučující , aby informovali rodiče o tom s jakým druhem zvířete přijdou jejich děti do kontaktu.