Výukové programy

Navštivte naše výukové centrum nebo si nás pozvěte do Vaší školy. Jsme součástí vzdělávacích projektů mateřských, základních i středních škol.

Jsou lidé, kteří mají rádi zvířata – a nemají rádi děti. Jsou i lidé, kteří preferují děti – a nemusejí zvířata. My v Arše milujeme obojí. Učíme děti respektu ke zvířatům a zvířata zase soužití s člověkem. Jedině respekt nám zajistí příjemné soužití, které nás navíc obohatí o spoustu znalostí.

Znalosti jsou další prioritou našich vzdělávacích programů. Děti je u nás získávají nenásilně, formou vlastního zážitku. Jestliže pozorují skutečná zvířata v prostředí, které vyhovuje jeho způsobu života, základní informace pro vhodný chov zvířete se jim samy vrývají do paměti.

Naše výukové motto:

„Pouze pokud dokážeme zvířátku poskytnout dobré podmínky pro jeho život, budeme mít doma spokojené zvíře, které nám přinese radost. To my jsme se rozhodli pro zvíře, nikoli zvíře pro nás. Náš mazlíček se bude mít tak, jak mu to my dokážeme zařídit.“

Projektové dny

Filozofií projektu Chovatelská archa je symbióza člověka a zvířete tak, aby nebyl příliš omezen život ani jednoho z nich. Předpokladem je vytvořit v domácích podmínkách pro zvíře co nejpřirozenější prostředí.

Výukové centrum Chovatelské archy nabízí ukázky zvířecích ubikací, které simulují přirozené prostředí daného druhu zvířete. Děti si samy zkusí takový navrhnout a sestavit vhodnou ubikaci pro daný druh zvířete.

Lektor vede děti k tomu, aby při setkání a práci se zvířetem činily správná rozhodnutí, protože soužití se zvířaty prostě složitější situace přináší. Jestliže se děti naučí hledat přirozené odpovědi v přírodě, budou se umět rozhodovat moudře.

Cílem projektového dne je také ukázat dětem, jak a kde získávat ověřené informace o zvířeti, čím ho krmit, jak s ním manipulovat i jak zvíře vychovávat.

Interaktivní programy – seminář “Soužití se zvířaty”

Pracujeme zásadně se skutečnými, živými zvířaty. Ať už v podmínkách Chovatelské archy, anebo u vás ve škole či školce.

Seznámíme děti s jedinci ze skupiny savců, drobných hlodavců a plazů. Budeme se věnovat základním životním návykům jednotlivých zvířat. Nejprve si povíme o životě daného druhu v přírodě a podle toho budou děti samy uvažovat, jak vytvořit zvířeti ideální podmínky pro domácí chov.

Savci a drobní hlodavci: zakrslý králík, morče domácí, křečík džungarský, křeček syrský
Povídání o těchto zvířatech považujeme za nejdůležitější, protože jsou to zvířátka, která mají většinou děti doma, a naše povídání je navede na způsob, jak o nich smýšlet a na co se zaměřit, aby se daly dobře pozorovat a aby jim děti mohly vytvořit dobré podmínky pro společný život.

Plazi: želva zelenavá, vroubená, pardálí a uhlířská
Jedná se o čtyři druhy suchozemských želv ze tří kontinentů; na základě našeho povídání se děti pokusí umístit dané druhy na správný kontinent, do jejich přirozeného prostředí a určit skladbu jejich přirozené potravy.

Ukázka několika druhů hadů – například: krajta královská, had nosatý, užovka apod. Bude nás zajímat rozdílný způsob života těchto druhů hadů.

Chameleon pardálí
Půjde o představení ojedinělého způsobu života tohoto vzácného ještěra. Pokud navštívíte naše výukové centrum, budete mít možnost setkat se s 10 druhy želv, několika druhy ještěrů a hadů.

Surikaty
Účelem je seznámit se s životem těchto jedinečných zvířat. Děti se dozvědí o jejich společenském životě s jeho specifickými pravidly. Po domluvě s vyučujícím se mohou děti potkat s jednou z našich kontaktních surikat.

Mini koníci:
Děti budou v přímém kontaktu s našimi kontaktními koníky. Budou mít možnost provést základní ošetření, povodit je a během ukázek jejich dovedností se dozvědí informace o způsobu života koní a jejich chování a možnostech přirozené komunikace člověka s koněm.

Každý seminář je přizpůsoben věku a vědomostem dětí, se kterými se potkáváme.

Příměstské tábory

Nejsme zoo, jsme Chovatelská archa, tedy ostrůvek bezpečí, kde spolu lidé a zvířata žijí v harmonii a vzájemném respektu. Smyslem příměstského tábora Chovatelské archy je ukázat dětem, co všechno obnáší rozhodnutí pořídit si domácího mazlíčka a že za tímto rozhodnutím se skrývá nejen spousta radosti, ale i práce a pochopení.

Děti poznají tajemství společného souznění psů a koček. Pochopí, proč koníci minihors tráví nejraději čas v rodinné zahradě a proč být velmi opatrní při vstupu na území surikat. Budou mít možnost pozorovat společenství králíků a morčat a pochopí, proč bychom tato zvířata neměli chovat osamoceně. Zjistí více o chovu prazvláštních slepiček hedvábniček. Poznají třináct druhů želv se všemi jejich zvláštnostmi a dozvědí se o jedinečnostech několika druhů ještěrů a hadů.

Děti pochopí, že svému zvířátku musejí v každodenní péči věnovat čas a energii. A budou pracovat i s energií vlastní. Tedy se schopností soustředění a sebekontroly, kterou potřebují k tomu, aby dokázaly zvíře správně pozorovat a pracovat s ním.

Máme rádi zvířata

Jedná se o společný projekt Chovatelské Archy a Základní školy Řevnice, jehož smyslem je naučit děti respektu ke zvířatům a přírodě.

Během našich setkání, která se uskuteční v prostorách ZŠ Řevnice ve třídě vybavené terárii s exotickými zvířaty, se budeme učit nejen praktickou péči o zvířata, ale především to, jaké jsou jejich základní potřeby, což je důležité pro soužití zvířat a lidí.

Naše mnohaleté zkušenosti ze společného soužití se zvířaty povedou děti k uvědomění, co vše může obnášet pořízení domácího mazlíčka.

Každé naše setkání doprovodí – pod vedením lektora – živé zvíře různého druhu a děti se tak budou učit pracovat nejenom se zvířaty, ale i s vlastní energií, tedy schopností soustředění a sebekontroly, kterou potřebují k tomu, aby dokázaly zvíře správně pozorovat, přemýšlet o něm v širších souvislostech, pracovat s ním a radovat se ze vzájemné společnosti.

Zvířata, se kterými budou děti pracovat, jsou na kontakt s lidmi a dětmi zvyklá a vždy je dbáno na  bezpečnost dětí i komfortní zónu zvířat.

Na setkání s dětmi se těší

 

Gabriela Železná Mařáková

Info o lektorce a projektu na :
www.chovatelska-archa.cz
YouTube Gabi Archa

 

Přihláška na chovatelský kroužek ke stažení zde: PDF

"Často se ve své praxi setkávám s otázkami typu: Pozná se pohlaví u syrského křečka podle délky srsti? Jak máme zazimovat želvu pardálí? Po našem kurzu ani dítě z mateřinky nenapadne, že ten křeček s dlouhými chlupy bude holka a ten s krátkými kluk a že je potřeba zazimovat africkou želvu. Navštivte naše výukové centrum nebo si nás pozvěte do Vaší školy."

Gabriela Mařáková Železnázakladatelka Chovatelské archy